Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Omtrent het muziekschrift zegt de heer De Lange ongeveer het volgende:

„De zeven trappen der groote-terts-toonladder worden uitgedrukt door de cijfers i, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ; de tonen boven deze reeks worden aangeduid door dezelfde cijfers met een punt er boven, die onder deze reeks door dezelfde cijfers met een punt er onder. Op deze wijze verkrijgt men driemaal de reeks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

De zeven cijfers worden genoemd:

do, re, mi, fa, sol, la, si.

De drie reeksen van zeven cijfers hierboven bedoeld, zullen op de volgende wijze worden weergegeven:

Geschreven:

Laagste reeks, Middelreeks, Hoogste reeks.

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 *1 2 3 4 5 6 7 1 • • • • • • •

do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do

Daar altoos de eerste toon der toonladder bij dit schrift door i wordt aangeduid, komen verhoogingsof verlagingsteekens alleen voor bij uitwijking uit den grondtoonaard. Die verhoogings- of verlagingsteekens worden uitgedrukt door een diagonaal-lijn door het cijfer, van rechts naar links voor het verhoogingsteeken, van links naar rechts voor het verlagingsteeken, op de volgende wijze:

verhoogingsteekens: I 2 3 4 5> 6 ? verlagingsteekens: 1 2 3 4 S 6 7 Zie voorbeeld 18 in dit werkje.

Ten slotte. De vraag, welke methode de beste is, is een hoogst belangrijke. Maar met de uitnemendste methode zal men weinig goede resultaten verkrijgen, indien de zang niet ernstig wordt beoefend. Al te vaak wordt dit leervak in de lagere school verwaarloosd; in vele scholen bestaat het geheele onderwijs in het

Sluiten