Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoe heet de reine onder-quart, reine onder-quint, de groote onder-sext van de volgende tonen:

a< d, g, f, bes, as, fis, dis, gis, es, des?

Schrijf al deze intervallen in noten op!

Welke intervallen ontstaan door de omkeering van:

een reine quint, een rein octaaf, een groote septime, een kleine seconde, een groote sext, een kleine terts, een groote seconde?

23 32- Noem de volgende noten, maar denk u eerst achtereenvolgens i, 2, 3 kruisen, enz., daarna 1, 2, 3 mollen, enz. voor aan den balk. Moeten ook teekens veranderd worden?

w

Wat beteekent: dit stukje „staat in /"?

In een zangstukje staan 2 kruisen voor aan den balk; in welken toon staat dit stukje?

Welke toonladders bezitten 4 kruizen, welke 3 mollen ?

In welke groote-terts-toonladder is as de quint van den grondtoon?

In welke kleine-terts-toonladder is b de septime?

In welke toonladders komt geen dis voor ? In welke geen des?

Breng de volgende noten over in g, d, a, c,f, bes, es en as:

Sluiten