Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet verkrijgt, doch dan is daar de handelaar die ze u voor billijken prijs levert.

Ruilen van duplicaten is steeds gevaarlijk, 'n Bekend Nederlandsch spreekwoord zegt: „Als er twee ruilen, moet er een huilen." Vooral bij het ruilen van postzegels is dit veelal het geval.

Woont degeen, waarmede men ruilt in dezelfde plaats, dan is er doorgaans nog geen schade aan verbonden, mits men goed oplet, en men zich geen knollen voor citroenen laat verkoopen. Een catalogus als basis is zeer aan te bevelen.

Kuilen met personen, die men niet kent en die in vreemde landen woonachtig zijn, is minder voordeelig. Gewoonlijk is het porto, dat men uitgeeft, een grooter bedrag dan de geruilde postzegels waard zijn.

Men zij zeer voorzichtig, niet op de „bonne foi" aan iemand in t buitenland een collectie te zenden, want in negen van de tien gevallen zijn èn de postzegels èn het voor porto bestede geld naar de maan.

Doe er maar eens iets aan, als mijnheer Bónito Vasquez Lopero de Bolsa Emptio, in die en die stad van Zuid Amerika, u geen ruilpostzegels zendt, en evenmin de hem gezondene retourneert. Naar de politie schrijven ? Och kom, voor zoo n bagatel zal men zich daar voor 'n buitenlander inspannen! Uw Consul? Gesteld dat ge dien man voor zulk 'n beuzeling zoudt willen lastig vallen. Ach, wanneer hj.j in een goeden luim was, toen uw brief kwam, die om zijn tusschenkomst vroeg, teneinde u aan de gezonden zegels terug te helpen, dan zou hij misschien een briefje aan uw schuldenaar schrijven. Maar wanneer deze laatste dit briefje niet „au serieux" neemt, dan kan ook uw consul er niets aan doen.

Kan men niet in het binnenland ruilen, zoek het dan ook niet daarbuiten, want in de meeste gevallen komt gij bedrogen uit.

Resumeermde komen wij dus tot het volgende besluit.

1°. Probeert zooveel postzegels mogelijk kosteloos te verkrijgen, door vrienden en bekenden er om te verzoeken.

2 . Wat ge niet krijgen kunt, en graag hebben zoudt, koopt ge bij een solieden handelaar.

3 . Kuil met uw vrienden, doch niet met onbekenden.

Sluiten