Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door het opdrukken van 2*/2, in zegels van dien prijs veranderde.

De grootste afslag was zeker wel, dat in het jaar 1902, een postzegel van 10 Soles (1 sol. = 1 peso = f 2.50) dus van f 25, door opdruk van 1 centavo en 5 centavos, voor 21 /2 en 12 cents verkrijgbaar werd gesteld.

Dan heeft men de opdrukken voor de koloniën en postagentschappen, zooals bijv. voor de Levant, waar Duitschland, Frankrijk, Engeland, lJusland, Italië en Rumenië hunne postzegels overdrukken, met de zelfde waarde in paras en piasters.

Portugal overdrukte zijn eerste zegels met „Madeira" en „A^ores", Nederland in 1899, de Neder-

landsche postzegels, met „iNed. Indië , „Cura<jao", en „Suriname", benevens:;de waarde, waarvoor zij in de koloniën geldig waren. Vooral in de kolonië Suriname is er raar met opdrukken gescharreld, en mag men gerust beweren, dat het hoofdzakelijk speculatiegeest van eenige lieden is geweest, die het aanzijn geschonken

heeft aan de talrijke opdrukken, die van deze kolonie verschenen.

Ook Engeland overdrukte de postzegels van Engelsch Indië, met „Gwalior", „Jhind", en „Faridkote", en die van Straits Settlements met „Perak", „Selangor" enz.

Een der eerste uitgaven van Groot Brittanje, de een penny van 1858—64, verscheen met opdruk „Cyprus".

Weer een ander soort opdrukken zijn die, waarbij, zegels die reeds sedert lang niet meer voor het vrijmaken van port, mochten dienst doen, weer in gebruik gesteld werden met den opdruk „habilitado", in Spanje en koloniën en Mexico of „i'gildi '02—'03" op de postzegels van IJsland.

De opdruk „ON H. M. S." op de Britsch-Indische zegels, beduidt „On her Majesty's Service", waardoor de gewone

2

Sluiten