Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Mqe" vindt men op de postzegels der Fransche Koloniën. Dit beduidt „Martinique*.

„N. C. E.", eveneens voorkomende op de postzegels der Fransche Koloniën, beteekent „Nouvelle Calédonie et Dépendances . „N. S. B." op dezelfde zegels staat voor „Nossi Be", „O. R. C." op de postzegels van Oranje Vrijstaat is dj afkorting van „Orange River Colony" (Oranje Rivier Kolonie). Een leeuwtje op de postzegels van Oost-Rumelië beduidt dat de aldus overdrukte zegels in gebruik waren in Zuid Bulgarije. „Duc di parma piac' ecc" op de postzegels van 'nu™a ze&£en; «Hertogdommen Parma, Piacenza enz." „Ch" op de Perzische postzegels is een afkorting van „Chahi", „Kr" van „Kran".

„Gobierno" (Gouvernement) is de opdruk, dien men aantreft op de postzegels van Peru, waarmede deze in dienstzegels veranderd werden. Een „R" met waarde-aangave er onder op Fransche koloniale zegels, beteekent dat de op deze manier overdrukte zegels op Réunion in gebruik waren.

„Bai op de zegels der Kerkelijke Staat en Romagna is de afkorting van „Bajócchio", de munt van die landen. „par op de Rumeensche zegels, beteekent „parale", ook een muntaanduiding. De postzegels van Zwitserland draden alle het opschrift „Helvetia". „O. S. G. S." op de postzegels ^van Sudan, beteekent „ Official Service Government >udan. (Officieele dienst van het Sudansch Gouvernement).

W at ermerken.

Niet alle postzegels hebben een watermerk. Eenige der meest voorkomende zullen wij hieronder beschrijven. Een pyramide treft men aan op de zegels van Egypte, evenzoo een halve maan en ster. Een kroon en C. C. of C. A. op de meeste Engelsche koloniale zegels. Een ster in de postzegels van Australië. Golvende en gekruiste lijnen in de poskegels van Beieren. Een anker op de zegels van Kaap de Goede Hoop. Een posthoorn op de zegels van Brunswiik, Noorwegen en Nederland (le uitgifte). Kronen in de zegels

Sluiten