Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij, wanneer hij in Engeland is, geregeld de vergaderingen dezer vereeniging. De Hertog van Crawford is tevens, evenals de heer Taplig was, een ijverig verzamelaar van philatelistische litteratuur en geabonneerd op alle philatelistische tijdschriften, die bestaan. Ook koopt hij alle nieuw verschijnende werken op philatelistisch gebied.

De heer Paul Mirabaud, de bekende Parijsche bankier, heeft na den heer la Renatière de mooiste verzameling in Frankrijk. Op de laatst gehouden philatelistische tentoonstelling te Parijs, was zijn collectie Zwitserland tentoongesteld. Dit is echter slechts een klein gedeelte van zijn prachtige verzameling. Dan volgen nog in Italië de collecties van Prins Doria Pamphilj; in Amerika, die van Aver, Banger, Maine, Paul; in Duitschland die van Martin Schroeder.

In Nederland zijn helaas geen collecties, die in de verste verte bij bovengenoemde vergeleken kunnen worden.

Sluiten