Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VARIA.

Hieronder hopen wij onzen lezers een zoo trouw mogelijk saamgestelde lijst te geven van de diverse soorten zegels, ilie alhoewel veel voorkomende, en ook dikwijls voor postdoeleinden gebruikt, toch feitelijk geen postzegels zijn.

Porto-, dienst-, aangeteekende briefzegels en dergelijke blijven hier natuurlijk buiten beschouwing.

Antioquia. De postzegels met inschrift „Retardo" zijn zegels, die op brieven worden geplakt, die te laat voor bezorging ontvangen zijn en zoodoende nog tijdige aflevering verzekeren.

Argentina. Bij gebrek aan postzegels werden in 1889 twee telegraafzegels, van 10 ets. rose, en 40 ets. blauw, voor postzegels geldig verklaard.

In 1896, tijdens den Spaansch-Amerikaanschen oorlog, werd door de Spaansche kolonie te Buenos Aires een vrijwillig-oorlogbelastingzegel uitgegeven a 5 centavos. De opbrengst hiervan diende als bijdragen in de oorlogskosten van Spanje.

Beieren. De bekende zwarte zegeltjes met inschrift „Commission für Retourbriefe" en een plaatsnaam, zijn sluit-etiquetten van de post-commissie, die onbestelbare brieven opent, om het adres- van den afzender te weten te komen, om hem den onbestelbaren brief te kunnen retourneeren.

Sluiten