Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bint Vincent. Postzegels door een opdruk „Revenue in wisselzegels veranderd, hebben later weder als gewone postzegels dienst gedaan en komen betrekkelijk veelvuldig voor.

Siërra Leone. Gedurende 1898 werden, bij wijze van nooduitgifte, de plakzegels van een opdruk „postage and kevenue" voorzien, en zoodoende voor postdoeleinden geldig verklaard.

Spanje. De Don Carloszegels, die in 1874—75 in 't Noorden van Spanje hebben gecirculeerd, zijn slechts van twijfelachtige waarde voor verzamelaars, aangezien zij slechts dienden voor de frankeering der correspondentie van de Carlisten onderling, en in 't buitenland niet als frankeerzegels erkend werden.

Verder verschenen er in dit land, met zijn talrijke revoluties en oorlogen, in de jaren 1874, 1878 en 1898, oorlogsbelastingzegels, met inschrift „Impuesto de Guerra". Op iederen brief moest naast 't gewone porto nog een belastingzegel van 5 centimos geplaatst worden.

Verder werden de volgende burgerlijke zegels als postzegels gebruikt, alles met inschrift

Timbre Movil" 1882, 10 cent rood, wapen. " , „ 1883, 10 „ blauw, ,

1884, 10 , lila, j Met het portret

1885, 10 , groen, I van Alfons II, zoo" 1886, 10 , blauw, } als het op de post-

1887, 10 „ bruin, ( zegels van 1882 is [ 1888, 10 „ blauw, ] afgebeeld.

] , 1889, 10 „ bruin. 1

Ook heeft men in Spanje postzegels voor de leden van den Cortes, onze Tweede Kamer. In 1895 deed als zoodanig dienst, een postzegel van Alfons XIII, van 15 ets., doch in gele kleur, inplaats van bruin. In 1896-98 werd dit zegel vervangen door speciale zegels met inschrift: „Congreso de los Di-

Sluiten