Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

putados", zonder waarde-aangave, in roode en blauwe kleur.

Het dikwijls voorkomende zwarte zegel, met inschrift: „Correos" en „Devolucion de Correspondencia sobkante" in een cirkel, om het wapen, zijn ambtelijke sluit-etiketten. _

Zegels met inschrift: „Viva Patria , „Viva Espana" en dergelijke opschriften zijn etiketten, die door verscheidene comité's werden uitgegeven gedurende den Spaansch-Amerikaanschen oorlog en bedoelen een vrijwillige bijdrage in de oorlogskosten. Deze zegels plakte men naast de gewone frankeerzegels op brieven.

„Ejército", „Melilla" en nog eenige dergelijke inschriften, dragen de zegels, die als speculatie-producten, tijdens de Spaansche veldtocht in NoordAfrika, te' Barcelona opdoken. Als curiosa kan men ze bewaren, als postzegels zijn ze waardeloos.

Tasmania. In 1882—83 en later werden hier plakzegels als postzegels gebruikt.

Thurn en Taxis. Ook hier hebben ronde etiketten als ambtelijke sluitzegels dienst gedaan. Inschrift: „Commission fiir Retourbriefe."

Tobago. Dit aan Engeland behoorende eiland, gafin 1897 een aantal plakzegels als postzegels uit. Het was de editie van 1883, met watermerk C. A. en kroon.

Transvaal. De opdrukken V. R. I. en E. R. I. hebben wij reeds vroeger genoemd, toch is hier nog een plakzegel te vermelden, dat in 1895, met opdruk postzegel, als zoodanig in gebruik werd gesteld. Het is de 6 perce rose met groenen opdruk „postzegel". Verder verschenen gedurende den TransvaalschEngelschen oorlog een serie zegels in Pietersburg; een in Lijdenburg; een in Rustenburg en een in

Sluiten