Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meest zuidelijke tot de meest noordelijke, en overal zijn het dezelfde gewassen, die toen ter tijd zoowel in onze tegenwoordige tropische gewesten'als in de poolstreken even weelderig bloeiden. Dit schijnt echter, vergeleken bij de huidige toestanden op aarde, totaal onmogelijk. Al heeft dan ook toen ter tijd door de hierboven uiteengezette omstandigheden rondom de aarde een broeikas-temperatuur geheerscht, die haar oorzaak vond in het inwendige der aarde,' niet in de zon, toch hadden deze gewassen zonlicht noodig, hoe nevelig dan ook, en dat zonlicht moest in de poolstreken evenals nu maanden lang uitblijven, wanneer de stand van de aardas toenmaals dezelfde was als nu, waaruit dan zou volgen, dat toenmaals een plantengroei gelijk die van den steenkolentijd daar onmogelijk bestaan kon. ^Vij vinden echter wel degelijk steenkolen op Spitsbergen in de fraaiste ontwikkeling en ook in de nabijheid van de Zuidpool heeft laatst de Belgische expeditie versteende overblijfselen gevonden van een toenmaals zeer weelderigen plantengroei. We mogen nu de aardas draaien zooals we willen, we geraken nooit uit deze moeielijkheid wanneer we haar een vaste ligging geven, want steeds blijft er dan een gebied over dat of tijdelijk of blijvend het zonlicht moet missen, altoos is een verdeeling dei aar de in zones het gevolg, welke toen niet aanwezig schenen te zijn. Men heeft om dit te verklaren reeds aan de mogelijkheid gedacht dat toenmaals, verscheidene honderden millioenen jaren geleden, het heele zonnestelsel een heel anderen bouw gehad kan hebben J er konden bijvoorbeeld toen nog andere zonnen geweest zijn. Dat het zonnenstelsel er in dien tijd anders uit zag dan nu, is heel wel aan te nemen. De astronomen hebben het wel is waar in zijn tegenwoordige gedaante een bijna oneindige bestaanskracht toegeschreven. Het is juist nu overgegaan tot bijna stabiele verhoudingen, die in vroegere ontwikkelingsperioden niet aanwezig waren. Op dezen weg echter zouden wij ons al te zeer verliezen in het onbekende.

Sluiten