Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WELKOM.

Wij weten geen gepaster naam voor ons voorwoord dan een hartelijk gemeend welkom in dit gedenkboek aan alle oud-leden van Simplex Veri Sigillum, die rechtstreeks of bemiddelend aan de totstandkoming van deze herinneringsbladen hebben medegewerkt. Wij hebben met o zooveel opgewektheid en pieteit Uwe fantasie en herinnering, Uwe wenschen en goede gedachten, Uwe namenen toenamen hier, in dit boekje van eenvoud bijeengevoegd: een bont boeket voor Simplex op het feest van 30 jaren.

Als de blaren neergedwarreld van hier en ginds, van heinde en over-zee zijn Simplex-souvenirs zich komen saamhoopen, om mee te doen aan den blijden dag, en een aandenken te laten voor altijd. Van over zee niet het minst. De oude makkers in de verstrooiing mogen wélde voldoening hebben, dat wij hen — nu duizenden mijlen hen afhielden van het goede Leiden — in onze feestgave niet hadden kunnen missen.

Als de blaren en wij denken dan ook aan het oude

beeld van de geslachten der menschen die komen en gaan. Te veel namen reeds van vrienden en verzorgers van Simplex in vroeger en later tijd moesten in de rij van eereleden achter dit boekje met liet doodenkruis worden genoemd. In piam memoriam.

Sluiten