Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En anderen, die gelukkig nog de onzen zijn, zouden zeker déze reünie niet voorbij hebben laten gaan, als ze maar eenigszins gekund hadden. Maar vrienden niet ijzeren hand zijn, gelukkig alweer, in Simplex nooit zeldzaam geweest.

Uit wat afwezige vrienden en zij, die persoonlijk op 12 November Jong Simplex komen begroeten, hijeeiistuurden, bonden wij dezen feestbundel. Leefden wij in Hofdijk's dagen, wij zouden het zonder blozen een keurgarve noemen. Nu vonden wij zelfs „Gedenkboek", waarvan gemakshalve in onzen oproep gesproken werd, nog wel wat weidsch en gedegen voor die handvol Herinneringen uit een 30-jarig leven en .... lieten het gaarne bij dien naam. Trouwens van wat wij Simplex kunnen aanbieden, onderschatten wij geenszins de beteekenis en de waardij. De belangstelling in dézen vorm geuit is beter dan robijnen.

En zoo kan ons „welkom" niet anders besloten worden dan met den wensch, dat het Simplex van vandaag het eenvoudige boekje mag aannemen met hetzelfde hart, waarmee het geschreven is door Simplex van vroeger.

De Commissie van redactie : J. D. Rutgers van der Loeff.

k. p. van der mandele.

H. Laman Trip.

Den Haag, 2 October 1904.

Sluiten