Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Politie.

Ter handhaving van de tucht, heeft men vooreerst te beschikken over de Rijksveldwacht en ten tweede over eene brigade bereden maréchaussee, ten getale van 8 man onder bevel van een wachtmeester (staande onder zijn Districts-Commandant, den Kapitein der Maréchaussee te Assen.)

Vroeger had men er een detachement militairen (Infanterie uit Assen) bestaande uit 50 a 60 man, onderofficieren en minderen en een officier.

De soldaten waren gehuisvest in eene kazerne bij het tweede gesticht , (thans in gebruik als Maréchausseekazerne), de officier in eene voor hem gebouwde woning.

De militairen bezetten 's nachts posten op de binnenpleinen der mannengestichten en bij de woning van den Hoofddirecteur; overigens waren de troepen bestemd om de Directie en de Politie, ingeval van oproer, te steunen.

Aan die bestemming hebben zij gelukkig nooit gevolg behoeven te geven.

De Rijksveldwacht bestaat te Veenhuizen uit 34 man, over de drie gestichten verdeeld.

Over 't geheel is gesteld een brigadier of brigadiermajoor, die in de nabijheid van den Hoofddirecteur woont en als brigade-kommandant aan het hoofd der Rijksveldwacht in de drie gestichten staat. Onder de Rijksveldwachters bevindt zich aan ieder gesticht een brigadier-titulair, die als dienst-leider aan het hoofd staat. Van de Rijksveldwachters wonen 11 aan de limiet,') de overigen aan de gestichten. Ook zij, die aan de limiet wonen, hebben tegenwoordig hun dienst

Met limiet i* bedoeld de grens van het land, beiioorden de kolonie vaart, waarop de verpleegden zich gewoonlijk bewegen.

Sluiten