Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daar zijn ingedeeld:

bij den landbouw 400;

boschwezen 100;

Fabriekewezen:

Smeden 120;

Meubelmakers 70;

W agenmakers

Klompenmakers 30;

Kuipers

Kleermakers 35;

Schoenmakers 20;

Eigenlijke fabriek 17:>;

Timmerlieden en metselaars 150;

Kamerwachters etc. 60;

Sjouwersploeg 50;

Koks 10:

Bakkers lo;

Molenaars 10;

Schillers v. aardappelen 15;

Diversen 40.

Het zou ons te ver voeren ook nog andere werkzaamheden, aan andere gestichten verricht op te sommen en voorts in bijzonderheden af te dalen door allerlei baantjes afzonderlijk op te noemen.

In sommige bedrijven, n.1. bij den landbouw en veldarbeid en bij liet sjouwerswerk worden verpleegden, die als onderscheidingsteeken een rooden band om de pet dragen, als onderbaas over de andere verpleegden gesteld.

Zoo weinig mogelijk worden voor werkzaamheden in do kolonie vreemde werkkrachten te hulp geroepen. In de laatste jaren worden daarom ook alle nieuw bouw-

Sluiten