Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liout wordt eveneens de grond, nadat het oude hout gerooid is, diepgespit en opnieuw beplant.

Voorshands is dus het streven van de afdeeling „landbouw" op het verbeteren van den reeds ontgonnen grond gericht. Daarenboven heeft zij te zorgen voor de verbetering, ophooging en verbreeding der wegen, waaraan in de laatste jaren veel is gedaan, en voor het in orde maken der bouwterreinen. Kolossale hoeveelheden grond moeten daarbij worden verwerkt. Op het terrein voor een nieuw gesticht toch moest eerst over eene oppervlakte van 3 a 4 H.A.. de grond + 0.50 M. worden uitgegraven en daarna moest + l.i>0 M. zand worden aangevoerd, en dat alles met kruiwagens, wipkarren en bokschuiten.

Aan nieuwe ontginningen kwam men daardoor nog weinig toe, maar wel wordt door de hierbij betrokken ambtenaren met verlangen uitgezien naar den tijd, die zeker niet ver meer is, dat men vele tientallen bunders beste heide, gunstig gelegen, zal kunnen aanvatten. Allerlei nieuwe werktuigen worden ten dienste van den landbouw en bosehbouw meestal in eigen beheer aangemaakt of aangeschaft, waarbij regel is dat één exemplaar wordt gekocht, en de verder benoodigden in eigen werkplaatsen worden aangemaakt.

Wat de bosschen opleveren wordt ten deele verkocht, maar de producten van landbouw en veeteelt worden door de inlichting zelve gebruikt en kunnen nog bij lange niet in de bestaande behoefte voldoen.

Naast den landbouw staat het fabriekswezen; niet als aanvulling, zooals 3/4 eeuw geleden Generaal van den Bosch dat wenschte in zijne koloniën, maar als een zeer veel omvattende tak van dienst. Ook hierbij

Sluiten