Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De meisjes, die natuurlijk niet meedoen aan schieten ■en worstelen, leeren handwerken en de huishouding. Zij maken eenvoudige kleedingstukken, leeren stoppen en breien, verstellen en haken. Tijdens het laatste jaar van den schooltijd mogen zij zich aanmelden voor huishoud-onderwijs. Zoo waren er in het vorige jaar 13 afdeelingen met totaal 259 meisjes, die onder bekwame leiding leerden koken en braden, wasschen en strijken. Ik heb, geloof ik, al gezegd, dat de Zwitsersche vrouwen bekwame en zuinige huisvrouwen zijn.

Zelf gaan zij ter markt, koopen vruchten in het groot, bereiden haar eigen inmaak, zoeken en zamelen dikwijls bladen en bloesems voor de huis-apotheek.

Aan het einde van elk schooljaar krijgen brave kinderen een boek; eenmaal in den winter gaan ze met meester naar den schouwburg. Kr wordt dan gegeven Schillers Jeanne d'Arc, Wilhelm Teil, Xathan, Fidelio, Freischütz, Zauberflöte, of iets dergelijks. Des winters hebben schoolkinderen vrijen toegang op alle ijsvelden: dat is een der voorwaarden tot het verkrijgen eener vergunning.

In welke richting?

Zoo nadert het twaalfde levensjaar, voor de Zwitsersche kinderen een keerpunt in het jonge leven. Wanneer namelijk zes schooljaren doorgewerkt zijn, moet beslist worden, ot het kind een handwerk zal leeren en nog gedurende twee volgende jaren aan een voortgezet, meeromvattend onderricht zal blijven deelnemen; of dat door een speciaal-voorbcreidend onderricht (Secitudar-schuli') de pupil voor geestelijken arbeid moet bekwaamd worden. In het eerste geval wordt eenvoudig voortgewerkt; het kind blijft tot zijn veertiende jaar schoolplichtig. I11 het andere geval begint een nieuwe drie-jarige cursus, waarin de Fransche taal, handelsrekenen en boekhouding, bouwkundig teekenen en Engelsch, en Italiaansch worden opgenomen. Ook deze speciale cursus is kosteloos en de leermiddelen worden gratis verstrekt. Bij het toelatings-examen wordt geen pardon gegeven : achterblijvers vinden al gedurende hun prilste jeugdjaren opneming in zoogenaamde parallelklassen: achterlijken volgen de daarvoor speciaal ingerichte klassen.

Is voor den leerling der Primar-schtile, den veertienjarige dus, de laatste schooldag gekomen, dan gaat hij direct bij een meester in de leer of hij laat zich inschrijven aan een tier bestaande vakscholen: metaalarbeiders, zijdewevers, houtbewerkers en tiocr een, die ik mij niet meer herinneren

Sluiten