Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maanden betrokken is nog steeds een toonbeeld voor andere steden. Met een gevelbreedte van 60 M. en 24 M. hoogte staat het in een met jong groen beplanten aanleg van 150 X 75 -M- vlakte inhoud. Rechts in dezen aanleg staat het turn-gebouw met een hal voor knapen en voor meisjes; beide zalen beslaan 315 M3. Het schoolgebouw heeft drie verdiepingen en een kelderruimte voor schoolbaden, soepkeukens, werkplaatsen voor de jongens en de huishoudschool der meisjes. Er zijn ongeveer 30 lokalen, behalve de kamers van bestuur, onderwijzers, bibliotheek e. d. Alles is degelijk en sober-fraai bewerkt, stijl Hollandsche hoogere burgerschool; zeker niet minder.

Men heeft hier natuurlijk ook barakken. Die zijn in het gevolgde stelsel der groote schoolgebouwen onmisbaar. Tegenwoordig neemt men proeven met drie systemen tegelijk, dat maakt de vergelijkende studiën gemakkelijker en zekerder. Ik zag barakken van DöCKER, Calmon en van Brümmer. Een beslist oordeel kon men mij nog niet geven: de proeftijd is nog te kort.

Omtrent dc leermiddelen kan hier niet in bijzonderheden worden getreden, dat hoort in vakbladen thuis. Ik heb trouwens in deze aanteekeningen — dat mag wel even gezegd worden — zooveel mogelijk getracht naar dingen, die een algemeen publiek interesseeren kunnen.

Dat de leermiddelen kosteloos verstrekt worden is reeds vroeger gezegd. Dat druk- en bindwerk, zoowel als de uitgave van een groot deel der schoolboeken, platen, kaarten in handen van een regeerings-instituut (I. e h rm ittelverlag) ligt, is misschien nog wel wetenswaard.

Musea, schooltuinen en bibliotheken

Daar zijn echter andere leermiddelen, die hier vermeld dienen te worden. Eigenlijk staan ze op de grens tusschen gebouwen en middelen. Ik bedoel de musea en de plantentuinen.

Elke school heeft een kleine collectie van natuurlijke historie; maar "t is alles — uitgezonderd een monument van „Mageren Hein" dat schijnbaar niet veel geld kost — klein goed. Dc grootere nummers, zeldzame exemplaren, zijn in een speciaal museum vereenigd, dat dag-aan-dag door de verschillende klassen wordt bezocht (in 1905 door bijna 1000 kinderen.)

Veel meer belangstelling vinden echter de schooltuinen — niet te verwarren met de z.g. Kindergiirtcn. Het doel

Sluiten