Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met eene stevig aangeschroefde ijzeren deur geopend worden. Aan de eene zijde der deur bevindt zich de kamer voor het besmette goed. Hier worden de goederen, b.v. het bed en de lijfgoederen van een teringlijder, de gordijnen, 't vloerkleed van de gebruikte ziekenkamer, enz. binnengebracht. De ovendeur wordt geopend en de goederen op een wagentje geladen, dat geheel in de oven wordt gereden. Daarna wordt de ovendeur gesloten. De ontsmetter verlaat nu de besmette ruimte, ontkleedt (i) en baadt zich en na zich in reine klceding gestoken te hebben, draait hij de kraan open, die den stoom uit een afzonderlijken stoomketel van ruim 2 M. hoogte toelaat in de ruimte tusschen beide ovenwanden. De stoom doordringt en verhit hier de lucht, doch tracht ook die uit te drijven. Daarom opent hij eenige oogenblikken later een kraan en een scherp gesis kondigt het ontsnappen der lucht aan. Dit gebeurt nog een paar maal en alle lucht is weg. Dan wordt de stoom ook toegelaten in de ontsmettingsruimte, waar op gelijke wijze wordt gehandeld en waar, nu de wanden heet zijn, geene afkoeling en condensatie mogelijk is. De instroomende stoom verhit en doordringt nu de goederen en na eenigen tijd is hier eene hitte van ± ioS" C. bereikt. Die temperatuur laat men hier ongeveer een kwartier heerschen en dan kan men het er voor houden, dat alle schadelijke organismen in de goederen gedood zijn.

De oven wordt dan geopend aan de andere zijde dan daarstraks, dus in de kamer voor het ontsmette goed. De goederen worden heet uit den oven gereden en drogen tengevolge der hitte reeds spoedig op.

Om de goederen niet slechts hygii'nisch, maar ook

(I) Of sluit zoo noodig zijne kleeren mede in den oven.

Sluiten