Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

minder te beteekenen dan menigeen wel denkt en bevat niets meer dan: 12 ijzeren kribben, 12 linnen stroozakken, 12 bonte matraszakken, 24 bonte sloopen, 24 katoenen sloopen, 48 lakens, 24 handdoeken, 24 manshemden, 24 vrouwenhemden, 12 mannenurinalen en 12 vrouwenurinalen. De jaarlijksche begrootingen worden echter zóó ingericht, dat in dringende gevallen in elke redelijke behoefte wel zal kunnen worden voorzien.

De afdeelingsmagazijnen zijn, zooals te verwachten is, zeer ongelijk voorzien. Ook de leidende regelen, die de afdeelingsbesturen bij aankoop volgden, zijn blijkbaar zeer uiteenloopende. I11 sommige afdeelingen acht men b. v. den aankoop van verbandstoffen niet in overeenstemming met de bedoelingen der vereeniging, in andere daarentegen schaft men allerhande windsels, watten, gaas, guttaperchapap, hechtpleister, verbandtrommels, rekverbanden enz. aan. I11 sommige gaat men zoover van oogbadjes, bedkannetjes, loopkrukken, oogdruppelbuisjes, ja zelfs schapenvachten in voorraad te houden, in andere heeft men zelfs bezwaar tegen het aanschaffen van badkuipen of kamerschermen.

\ olgens de opgaven, die mij door de secretarissen van 45 afdeelingen van „Het Witte-" en „Het Groene Kruis" werden verstrekt, waren in hunne magazijnen de volgende soorten van voorwerpen aanwezig, zooals men ziet, zijn het ongeveer So soorten. In verreweg de meeste magazijnen bevonden zich: bedtafeitjes, brancards, dekheffers (draadbogen), hospitaaldoek, ijsmachine {of ijs bergplaatsen of kelders), ijs.vak ken, inhalatietoestellen, irrigators, kamer gemakken, koortsthermonieters, kroepketels, ledekanten, ondersteken, rugsteunsels, tochtschermen, urinals (waterglazen), verstuivers (tnsufflators), waterkussens, windkussens, ziekenstoelen, zog- of borstpompen en zogzuigfleschjes. In sommige vindt men verder: breukbanden

Sluiten