Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afdeeling Langedijk, welke bij de oprichting een magazijn bouwde van matigen omvang en dat met onvermijdelijke meubelen enz. ± f 600 kostte, doch die zich na vijfjaren genoodzaakt zag, een veel ruimer en kostbaarder gebouwte plaatsen.

L it den aard der zaak valt het moeilijk, hier nauwkeurige cijfers aan te bevelen, toch meen ik te mogen veronderstellen, dat met het oog op grootere voorwerpen (brancard, ziekenstoelen, kamergemakken, zonnetenten, etc.) eene grond-oppervlakte van + 40 M2. wenschelijk zal bliiken.

Naast het magazijn en zonder rechtstreeksche verbinding daarmede plaatse men een desinfectielokaal ter reiniging en ontsmetting van gebruikt materiaal en een schuurtje of afdakje ter bewaring van nog niet ontsmette voorwerpen.

In het desinfectielokaal zijn wenschelijk of onmisbaar: een gootsteen, eene kast voor desinfecteerende stoffen, eene kast voor boenders, emmers, etc. en een groote kookpot (zooals b.v. bij vele veehouders in gebruik is).

In het eigenlijke magazijn late men eenige diepe kasten (liefst 60 a 70 c.M. diep) aanbrengen en voorts eenige horizontale houten rekken. De kasten zijn bestemd om de kleinere voorwerpen te bergen (kroepketels, windkussens, enz.); de rekken om daarop de kussens der ziekenstoelen, matrassen der ledikanten, enz. te bewaren. De windkussens en andere gummiwaren legge men niet zoo maar in de kast, doch liiervoor late men goed sluitende blikken trommels vervaardigen, waarin zij bewaard worden op rekken van hout of van ijzergaas zooals men b.v. ook in vliegenkasten vindt. Onder de onderste plank of rek zette men een schotel met petroleum of terpentijn. Daardoor wordt het hardworden cn barsten der gummiwaren voorkomen, iets waardoor men anders veel last en schade lijdt. Kleinere gummiwaren (slangen voor irrigators, ballen en buizen van

,

I

I

É

Sluiten