Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10-tal patienten, die in een rij langs de muren zitten. Mannen en vrouwen worden na reiniging met alcohol in de heupstreek, kinderen (uit een reinheids-oogpunt) op het schouderblad ingespoten. Men hoort zelden geschreeuw; alleen van de kleinste kinderen, want de inspuiting is zoo goed als pijnloos. Nadat het vocht uit de kolf ei in is geloopen, wordt het wondje met een collodiumpleistertje gesloten, en de patiënt kan gaan. De patienten komen 2 a 3 maal per week zoo hun prikje halen. Voor wie dit noodig hebben (uitslag, zweren, fistelsi volgt dan nog het verband in de verbandkamer.

Als leek hebt ge er niet veel aan. den dokter voor de „algemeene stoornissen" lastig te vallen, omdat ge toch niet kunt onderzoeken en controleeren. Hier komen een aantal menschen met zenuwziekten, zoowel functioneel zenwczwakken, die baat vinden bij de inspuitingen, omdat deze een werkelijk versterkend middel zijn, het bloed verbeteren, meer „toon" geven aan het heele zenuwgestel, alsook de organisch zenuwzieken, die zoo al geen genezing, dan toch verbetering van enkele symptomen bereiken; als bijv. kindertjes met de overblijfselen van zoogen. kinderverlammingen, die na de inspuitingen beter loopen.

Persoonlijk hebben wij ons ook in de laatste maanden herhaaldelijk hiervan kunnen overtuigen, dat men bij zenuwzwakte in den regel een goeden invloed op den voedingstoestand, de nachtrust, de vermoeidheid enz. bereikt, vooral als de stofwisseling traag is. Bij de zuiver „psychische" neurasthenie en hysterie bereikt men alleen voorbijgaand verbetering van de gedeprimeerde stemming.

Een geval van narcolepsie, een vorm van slaapzucht, door zelf-vergiftiging, hebben wij met de inspuitingen genezen; we hopen blijvend. Tegen de schietende pijnen bij ruggemergsaandoening (tabes) werken de inspuitingen

Sluiten