Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de geneesheer-directeur van het Sanatorium te Arcachon, paste eerst de inspuitingen toe bij de lijders, die door de gewone kuur niet verbeterden, en kreeg dan nog in de helft der gevallen (le, 2e en 3e stadium) verbetering of genezing. Thans past hij die bij alle patienten toe, want, zegt hij, van alle hulpmiddelen, te gebruiken bij de hygiënische behandeling door rust, frissche lucht en goede voeding, is het meest betrouwenswaardig en het krachtigst de injectie van isotonisch zeewater, mits methodisch gegeven.

Sommigen meenden op te merken, dat de inspuitingen leidden tot meer bloedspuwingen, maar ook dit bleek onjuist. Lalesque meent, dat de bloedspuwingen na de injecties integendeel veel verminderen. Een zijner patiënten (zie tig. 21) teekende hier op, hoeveel bloed hij opgaf van 1901 —1905 (vóór de injecties) en hoeveel in 1905— 1906, (gedurende de injecties). Men ziet hoe dit afneemt dadelijk na 't begin der kuur. Al worden de eerste inspuitingen meestal gevolgd door eene voorbijgaande temperatuursverhooging, daardoor behoeft men zich niet te laten afschrikken, want langzamerhand wordt, blijkens de ervaring (zie tig. 22) de reactie minder en daalt de temperatuur tot ongeveer normaal, om daarop te blijven. Dit gaat evenwijdig met de verbetering in de longen zelve, het verdwijnen van reutels, het opdrogen en vergroeien van holten in het longweefsel enz.

Ook bij gewone, niet tuberculeuze luchtpijpsontstekingen neemt gedurende de kuur de slijm-afscheiding gestadig af. Een onzer patienten die geducht opgaf (tot 1 L. slijm per dag) gaf na de kuur nog slechts 50 a 100 gram op. Ook asthma aanvallen ziet men in aantal en hevigheid afnemen en zelfs, zij het dan misschien ook tijdelijk, geheel verdwijnen.

Wij hebben hier uit den aard der zaak nog slechts

Sluiten