Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN GEHEIM.

dat was niets, want Mama kon /.wijgen!

Eiken dag ging \\ illem naar zijn kleine werkplaats in de schuur, deed de deur achter zich op slot, en hing een lap voor 't venstertje.

Daar bleef hij dan vrij langen tijd opgesloten, en noch zijn broertje Wouter noch zijn zusje Claia

mochten binnen komen.

Wat zouden ze graag geweten hebben wat \\ im toch deed! Zij trachtten wel door het sleutelgat

/I Ék

Sluiten