Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Is het avondrood heel het landschap kleurt in gouden gloed, als de sterren beginnen te flonkeren, als de kerk¬

klok op Groot-Chatillon de kleine gemeente tot bede en tot dank heeft geroepen en het lied heeft weerklonken : SA. _S Si .Si »'t Werd stil in dal en dreven. _&& Ki -Si Ter ruste neigt de dag; -64. Jia. Si -Sa. Ons oor omruischt in 't zweven .Si .Si Der englen vleugelslag. .£8.

•£4 Zacht doet de nacht vertragen _è4L Si .Si Het bruisen van den vloed. s-8 _S8. .Sa .Si Werp af, wat u doet klagen &8 &S.

Si En wat u vreezen doet.« _&§. .&8_ SS dan keeren Leeraar, Leeraarsvrouw en Zusters huiswaarts, naar hun Tehuis, zoo heerlijk gelegen aan den oever der breede rivier. HL £8 .£8 _£8. iHL Wt JwS aS _£8. _£S. Si Daar rusten ze uit van den arbeid der barmhartigheid, dien Liefde niet ophoudt te vragen van hen. &&. SfL i$. iaSL JïQ. £$ .£#. -Si Daar vereenigen ze zich aan den huiselijken disch, en deelen ze elkaar hun ervaringen mede, veel liefs en veel droefs. Si Daar sterken ze elkander, in trouwe vereenigd. en bidden ze saam: »Heer! zend ons Uw licht en Uwe waarheid, dat die ons leiden naar den berg Uwer heiligheid, naar Uwe woningen, en eens naar U, en ons eeuwig Tehuis.« ML M. M üS. &i. -S4.

Sluiten