Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- 0L

CP &

<r i

00

Men abonneere zich bij Leiter-N'ypels te Maastricht op »De Veldbode-, geïll. weekblad voor Land- en Tuinbouw, enz. De verschillende rubrieken staan onder redactie van bevoegde deskundigen. De abonnementsprijs is slechts f 2.75 per jaar, waarvoor men elke week minstens 16 compact bedrukte bladzijden met vele afbeeldingen en bovendien 12 afzonderlijke platen en een maandkalender ontvangt.

mt

| Goedkoope geïllustr. Land- en TuinbouwBibliotlieek van De Veldbode*

Het werken met de broedmachine

door

M. B. Beaufort,

Pluimveeteeltconsulent, Haarlem.

Uitgave Leiter-Nypels, Maastricht De deeltjes kosten naar keuze 1 ex. f 0 17, 10 ex. 1.30, 25 ex. 2.75, 50 ex. f5, 100 ex. f 0, 500 ex. f 40

Sluiten