Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tui// het brocdei is blootgesteld, zoo laag mogelijk moet zijn.

Het ideaal zien we bij de natuurlijke bebroeding, waarbij de warmtebron, dat is de broedkip zelve, bijna dezelfde temperatuur heeft als liet broedei.

De machine, die het minste olie of gas verbruikt, geeft ook beslist altijd de beste resultaten. Deze machine toch toout de minste temperatuur-verschillen tusschen het bovendeel in de machine en de eierlade.

Ten einde dit te bereiken moet er bij het overbrengen van de warmte uit den kop van de machine naar de eierlade geen warmte verloren gaan. Hoe grooter dit warmteverlies is, hoe hooger de temperatuur moet zijn in de bovenzijde van de machine.

Dit warmteverlies wordt veroorzaakt door liet doorlaten van warmte door de wanden der machine; hoe lichter en dunner de wanden des te meer warmteverlies, des te harder moeten we stoken, des te slechter uitkomsten; hoe zwaarder en beter geisoleerd de wanden zijn, des te minder verlies en des te beter resultaten.

Een goede machine kan daarom nooit goedkoop gemaakt worden, waarmee niet gezegd is dat alle dure machines goed zijn.

Bij de ii'rtrwiffl/r/'machines nu is de onderkant van den ketel, welke het warme water bevat, dc warmtebron.

Hij slecht geconstrueerde machines is deze ketel soms zoo heet, dat men ze met de hand niet kan aanraken.

De warmte van den ketel wordt 1111 langzaam door de lucht in de machine overgebracht naar de eierlade; de luchtverplaatsing is hier zeer gering.

Bij de warme lucht-machines wordt versche, verwarmde buitenlucht boven in de machine gebracht; deze warme lucht wordt naar onder gedrukt en komt in aanraking met de eieren; integenstelling met de warm water-machines wordt hier de warmte door beweging van de lucht van boven naar onder overgebracht; in de warmwater-machines staat ze zoo goed als stil.

Heeft een warmwater-machine dunne, warnitedoorlatende x'anden, dan heeft dit zeer nadeelige gevolgen, omdat de warmteoverbrenging hier veel langzamer gaat.

Bij een warme luclit-machine heeft een minder goede

Sluiten