Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Goedkoope geïllustreerde Land- en Tuinbouwbibliotheek van „De Veldbode".

De prijs van elk werkje bedraagt franco per post f0.17.

lOexempl. f 1.30 ( f 0.13 p. ex.)

. J 25 „ „ 2.75 („ 0.11 „ „ )

Gesorteerd 5Q ^ _ 5 __ ( _ O IO >f (> )

naar keuze: ,00 ^ _ g _ („ o.09 „ „ ) 500 „ „40. („ 0.08 „ „ )

In deze bibliotheek verschenen: 1. De stalmest en zijn bewaring

— 2. Stalmest en hulpmeststoffen — 3. Phosphorzuurhoudende meststoffen — 4. Kalimeststoffen 5. Stikstofhondende meststoffen — 6. Kalkmeststoffen 7. Guano, faecaliën en andere organische meststoffen

8. Draineeren of droogleggen — 9. De beteekenis der vlinderbloemigen in den vruchtomloop — 10. Behandeling der melk, voor de fabriek bestemd, op de boerderij 11. Toebereiding der voedermiddelen — 12. Serradella en lupinen — 13. De bereiding van zuur en zoet persvoeder — 14. De teelt van gras- en klaverzaden — 15. Handelskrachtvoeder — 16. Het voederen van melkkoeien — 17. Het mesten van rundvee — 18. Het opfokken van kalveren — 19. De geit — 20. Het werken met de broedmachine — 21. Hoederfokkerij — 22. Konijnenfokkerij 23. Stalinrichting 24. Warmbloedfokkerij 25. Koudbloedfokkerij — 26. Hoefbeslag — 27. Rundveefokkerij — 28. Schapenfokkerij

— 29. Stierhouderijen en fokvereeningen — 30. Contröle-vereenigingen

— 31. Koopvernietigende gebreken — 32. Tuberculose - 33. Miltvuur

— 34. Boutvutir en mond- en klauwzeer 35. Stalziekten 36. Weideziekten — 37. Vergiften - 38a en b. Kaas, voor veehouders behandeld (op dubbele grootte aan dubbelen prijs) - 39. De voorn, ziekten der appelen pereboomen — 40. ld. der steenvruchten 41. ld. der besvruchten

42. Aardappelziekten — 43. De teelt van meloenen en komkommers in kassen en bakken — 44. Vervroegen van groenten in warme bakken

— 45. ld. in koude bakken — 46. Bladgroenten — 47. Wortelgewassen in den tuin — 48. Peulvruchten in den tuin 49. Het veredelen van vruchtboomen — 50a en b. Het vormen en snoeien van appel- en pereboomen (op dubbele grootte aan dubbelen prijs) 51. De bereiding van vruchtenwijnen — 52. Het verduurzamen van groenten — 53. Het bewaren en verzenden van groenten en vruchten 54. Aardbeziën en frambozen 55. Eenjarige zaaibloemen voor den tuin 56. Vaste planten voor den tuin - 57. Sierheesters 58. Kamerplanten — 59. De druif buiten en in de kas - 60. Klim-, slinger-, vijver- en rotsplanten — 61. De in de nummers 46, 47 en 48 van deze bibliotheek niet behandelde groenten en specerijkruiden — 62. Grondbeginselen der voederingsleer — 63. Veilingen — 64. Perzik en abriboos — 65. Kers, morel, pruim, bes, enz. — 66. Het extérieur van de geit 67a en b. Het aanleggen van duurzaam grasland (op dubbele grootte aan dubbelen prijs) 68. Tulpenteelt voor pasbeginnenden — 69. Landbouwwetgeving 70. De voeding der plant — 71. Koolteelt — 72. Aardappelteelt — 73. Groenvoedergewassen (voor den veehouder behandeld) 74. Wortelgewassen (voor den veehouder behandeld) 75. Tarwe-cultuur—76. Geitenziekten 77. Kunstmest bij groenten 7Sa en b. Aanleg en onderhoud van boomgaarden, oogsten en bewaren van vruchten, enz. (op du! bete grootte aan dubbelen prijs).

Deze serie wordt voortgezet. — Uitgave Leiter-Nypels, Maastricht.

Sluiten