Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^^^^R5JRSJR«reïJfiSJRURyEURS3fi5JfiïJR5JESJfi53RSJEy

Onmisbaar bij het kunstmatig broeden is onze

Hygrometer (Vochtmeter)

Mitliof, prachtig nickel instrument a f3. .

A.M.M.Schmidt Ï~,T,'V; Zutphen

ftafiSJKyR^RUfiyRyfiyEyfiatSMRySRJRyftafiyfiyfiSJRSJKy

noodig; door tiet herhaaldelijk openen der machine wordt dit echter onmogelijk gemaakt en loopt men de kans een overigens goed gelukt broedsel ten slotte nog te verknoeien. Bij het uitkomen zal te lage temperatuur eer schaden als te hooge. Loopt de temperatuur tot 41 " C., dan zal dit weinig hinderen, dikwijls bevordert 't het vlugge uitkomen, doch heeft de bebroeding een normaal verloop gehad dan is dit niet noodig.

De kuikens kunnen 24 uur in de droogkamer verblijven. Wij strooien altijd een weinig grutjes in de droogruimte en ondervonden daarvan nooit eenige nadeden.

Blijven verschillende kuikens steken bij het uitkomen, dan verhooge men de temperatuur wat en lukt het dan nog niet, dan kan men probeeren ze te helpen. In den regeheeft men weinig voldoening van zijn arbeid. De meeste kuikens, die men moet helpen, hebben gebreken of zijn zwakkelingen. Een enkele maal wil een kuiken wel eens met zijn pooten in de vliezen verward zijn geraakt en kan men door deze los te knippen het diertje helpen, maar men mag dit vooral niet te vroeg doen, daar anders verbloeding ontstaat en de kuikens sterven.

Men neme de kuikens niet eerder uit de broedmachine oj droogkamer vóór ze geheel en al droog zijn.

Hoenders, kalkoenen, eenden en ganzen, f,oor A ,A t.er

o ' Haar. Dit verle¬

den jaar verschenen werk geeft een beknopte doch volledige handleiding voor het fokken, voeden, verplegen en mesten: vooral ook de hoofdstukken over het voeden en over de ziekten, dierlijke parasieten, gebreken en verkeerde gewoonten van het pluimvee zijn waardevol voor ieder pluimveehonder. De uitgave is geïllustr. met ÖQ prachtige afbeeldingen en telt 100 groote pagina's tekst. I'riis op luxe-papier f 1 75, op gewoon papier fl 23.

Handboek voor den nuthoenfokker, ,dr":r A, A-,t.er"aarP'J

' lijvige boekdeel van 473 groote png. en 150 afb. met uitgebreid alphabetisch register geeft een volledige handleiding voor den fokker en den houder van hoenders. Is het nieuwste groote handboek in onze taal De prijs is f 3.70, gebonden f 4.20. Deze boeken zijn verkrijgbaar bij Leiter-Nypels te Maastricht.

Sluiten