Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staatsman wil leercn kennen, zal het boek van Mr. DE BEAUFORT dankbaar genieten".

(liet Volksbelang, Gent)

„Een dergelijk werk, dat eenigszins beschouwd mag worden, èn als "de uiting eener door studie verscherpte rijpe ervaring, èn als een program voor de toekomst, verdient ongetwijfeld een meer dan oppervlakkige kennisneming".

(Nicuzve Arrth. Courant)

„Wij kunnen deze opstellen zeer ter lezing aanbevelen

{Nederlander)

.Een hoogst interessant boek, dat een plaats verdient in de bibliotheek van elk staatsman, kamerlid of journalist naast de bekende werken van Prof. BUYS, Mr. HEEMSKERK, Mr. DE SAYORNIN EO HM,VN en anderen".

(Tijdspiegel)

Men verzuime dus niet, zich dit werk aan te schaffen.

Te bekomen bij iedcren solieden boekhandelaar of na toezending van postwissel bij den uitgever.

Nog eenige exemplaren voorhanden van:

Jozef Israkls,

Portret in Lithografie door Jan Vetb, 1896.

Groot — 4° formaat.

Vroegere prijs fl. 6.50, thans fl. 2.50.

Sluiten