Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reeks van proeven, waarbij het water nauwkeurig op dezelfde temperatuur werd gehouden, doet het resultaat duidelijk zien:

Men ziet hieruit dat het aantal bewegingen — hier voor ons de uitingen van leven, van vermeerderden prikkel tot leven — onder blauw licht het sterkst was.

Deze eenvoudige, doch fundamenteele proef werd I'insen's punt van uitgang bij de aanwending van het licht als geneesmiddel. want dezelfde prikkel, toegepast op de cellen van het menschelijk organisme, moest noodwendig een verhoogde levensfunctie ten gevolge hebben.

Maar Finsen vond nog meer. Ilij bewees door wetenschappelijke proefnemingen, dat het licht ook een bacteriëndoodende kracht heeft. Daartoe kwam hij ook alweer door zeer eenvoudige experimenten. Hij liet n.1 in het deksel van een schaal, waarin zich voedingsgelatine met Eberthsche typlius-bacillen bevond, het woord „typhus" uitsnijden. Nu ontwikkelt zich de typhus-bacil in den voedingsbodem en

Sluiten