Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43. ajuin, 70. amaril, 90. paragoge,

44. bazin, 71. bloemist, 97. amazone,

45. nakermis, 72. Maleisch, 98. partner, 40. muskus, 73. figuur, 99. djagong,

47. matras, 74. kolom, 100. welluidendheids-

4S. baron, 75. bajonet, [halve,

49. fakier, 70. armoedig, 101. alarm,

50. welsprekend, 77. machinist. 102. moerasachtig,

51. vulkaan, 78. monogram, 103. omarbeiden,

52. pistool, 79. rabauw, 104. lazuren,

53. rantsoen, 80. amandel, 105. augurk,

54. seizoen, 81. scharnier, 100. barbier,

55. komiek, 82. jaloersch, 107. welstaanshalve, 50. molos, 83. lichaam, 108. djoekong,

57. balans, 84. koekoek, 109. hoofdregister,

58. sekuur, 85. azuren, 110. jakol,

59. galjoot, 80. fortuin, 111. karkiet, 00. welvereenigd, 87. kennis, 112. juffrouw, 61. prosit! 88. bankroet, 113. karbouw,

02. Oranje boven! 89. karkas, 114. hoofdpersoon,

03. paradijs, 90. Mormonen, 115. matroos,

04. tamarisk, 91. paragraaf, 11 (ï. sjampan,

05. uniform, 92. tusschenkwar- 117. karmil,

00. vampier, [tier, 118. Kaukasisch,

07. welbehagelijk, 93. volumen, 119. majoor,

GS. karakor, 94. welriekend, 120. eskadron.

09. pikeur, 95. smaragd,

EEN EN TWINTIGSTE LES.

Links open nevenlettergreep. (Vervolg.)

ab=, an=, ob=, sub=, ex=, con=, in=, de=; c, ct; x, xt.

1. Ablatief, 11. abdij, 21. anagram,

2. absint, 12. Neptunus, 22. galop,

3. abnorm, 13. artikel, 23. Bacchus,

4. antichrist, 14. miskrediet, 24. kaïakteristiek, ö. Holland, 15. galon, 25. salaris,

0. melodisch, 10. ananas, 20, hertogdom,

7. saluut, 17. sjalot, 27. anemoon,

8. totaal, IS. pantalon, 28. natuur,

9. fatsoen, 19. optisch, 29. harmonisch,

10. anekdote, 20. schatbaar, 30. absolutist,

Sluiten