Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•">8. allegatie, 59. Sévigné, CO. tbeëen, 61. Wagenaar,

02. apathie,

03. disharmonie,

04. fiacre,

05. Galatz, 66. glycerine,

07. synagoge,

08. loge,

69. dispositie,

70. discretie,

71. equipeeren,

72. mystiek,

73. dogmatisch,

74. ideaal,

75. applaudisseeren,

76. Asraodeüs,

77. sambal,

78. aurikel,

79. emigratie,

80. graphiek,

81. detailleeren,

82. registratie,

83. liotille,

84. Primula,

85. recensie,

86. delphinine,

87. distantie,

88. sergeant.

89. bouquet,

99. malheur,

91. epauletten,

92. mitrailleuse,

93. eau-de-cologne,

94. marchand-tail-

[leur.

95. regisseur.

96. ordonnance,

97. patrouille,

98. escouades,

99. intendance,

100. konvooi.

101. Berlitz,

102. horizontaal,

103. artillerie,

104. vedette,

105. Deze theorie kan den toets der critiek niet doorstaan. 106. De trotsche en wreede Klisabeth teekende het doodvonnis van Maria Stuart. 107. (Jresus, koning van Lydië, was de rijkste van alle vorsten der oudheid. 108. Christophorus (Jolurnbus ontdekte in 1402 Amerika. 109. De bliksemalleider is uitgevonden door 1' ranklin. 110. De stad Carthago is gesticht door Dido. 111. Het water kookt bij een temperatuur van tachtig graden liéaumur. 112. Maria van Bourgondië. die aan hare Nederlandsche onderdanen eene menigte voorrechten toestond, regeerde slechts vijf j'iren. 113. I'rins I'rederik Hendrik belegerde in 't jaar 1629 de stad s-Hertogenbosch. 114. Theodosius verdeelde het Uomeinsche rijk onder zijne beide zonen. 115. Themistocles schreef aan den Koning der Perzen: „ Men breekt de brug af, welke gij over den Hellespont geslagen hebt". 110. De Egyptenaren aanbaden verscheidene dieren, zooals den ibis, den sperwer en den jakhals. 117. De verwaarloozing der taal slaat het nationaal gezond verstand den bodem in. 118. De middeleeuwen hebben in Nederland geen enkel auteur opgeleverd, <1 ie op het gebied van taal zich ook maar in de verte met Vondel meten kon. 119. len tijde van Pericles stonden de Atheners op een hoogen trap van beschaving. 120. Koningin Wilhelmina werd den 31. Augustus 1880 geboren.

l"3' 00S op de statistiek verzoeken wij allen, die dit werkje bestudeerd hebben, ons in stenographisch schrift eene briefkaart te schrijven en deze te adresseeren aan het Centraal-Bureau. Deze kaarten zullen geregeld beantwoord worden.

Sluiten