Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verschenen en alom of direct aan het Centraal-Bureau, ook tegen inzending1 van postzegels te verkriigen:

WÉRY, J. I.., Leerboek d°r Ned. Stenographie voor zelfonderricht (Correspondentieschrift) <>° druk ƒ1,—

WÉRY, J. L., Leerboek der Ncd. Stenographie voor zelfonderricht (I)ebattensclirift) 3° verb. druk ƒ1.—

WERY, J. L., L( :'erboek voor Machi»ic-sch rijven volgens Wéry's Tien vinger-systeem ( K(indschrijven) ƒ 1.—

WERY, J. L., Jaarboekje voor Xederl. Stenogr. 1894en '1)5 a-0.15 WERY, J. L., Gids voor Stenographie en Schrijfmacbines - 0.15 WERV, -J. L., Schrijfboek voor Stenogr. ƒ0.PP,bij 12stuks franco. WERY, J. Ij., Dictéeboek voor Stenografen en Studenten ƒ0.125.

bij 12 stuks franco.

WERY, J. L., „De Stenographie" met 300 voorb. ƒ0.10

PRACTISCHE LEESliOEKEN

voor gelijkmatige opleiding gedurende den cursus:

ECK, Cathadina W., Leesboek v. Eerstbeginnendcn 3® druk ƒ0.75 MULTER, Aio. S. S., Leesboek ten behoeve der beoefenaars v. d. Xederl. Stenogr. „Stolze- Wéry" 4® druk ƒ0.75 BOSCH, C. H., ..Wilhelm Stolze'\ herdacht door l\. Kukssi.kk, (naar tiet Duitsch) ƒ 1.—

— — J. L. WÉRY, — —

LEERBOEK VOOR MACHINESCHRIJVEN

volgens Wéry's Tienvingersysteem

----- PRIJS fl.— _____

Een boek dat ieder Machineschrijver, ook al is hij met het schrijven op een Machine bekend, beslist moet bestudeeren.

Eenstemmig is de pers met dit werk ingenomen.

Geen leerling verzuime bij zijne studie gebruik te maken van:

ECZ. Catharina W-, Leeshoek voor EerstbeaiiiMiden

of

MULTER, Aug. S. s.. Leerboek ten behoeve der beoefenaars i i Ned.

Stenogr- „Stolze-Wéry".

l^rijw vjiii elk l'O /.">

Sluiten