Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III

PRINCIPIEELS BEPALINGEN.

De strikte nakoming en uitoefening van de volgende bewegingsvoorschriften heeft niet alleen ten doel een algemeene versterking en vermeerdering van het krachtgevoel in het menschelijk lichaam, doch brengt ook geestelijke voordeelen op, welke niet gering te achten zijn, daar de meeste menschen dezelve tegenwoordig missen. Moed, volharding en zelfvertrouwen zijn de eerste vruch ten. Hand aan hand daarmede gaan de verwijdering van lichte lichaamsgebreken, de genezing van slechte gewoonten, alsmede het zich eigen maken van een kalm, zelfbewust optreden. Bij lang in dienst zijnde soldaten, die deze oefeningen ten deele dagelijks en jaren lang verrichten, zal men nooit onbeholpen bewegingen opmerken. Bovendien verhoogen deze oefeningen in buitengewone mate de innerlijke kracht van den mensch oni groote vermoeienissen te doorstaan. Men zegt altijd dat de katten een taai leven hebben. De mensch heeft een veel taaier leven, doch hij moet die taaiheid ontwikkelen zoolang het daarvoor nog tijd is, derhalve in zijn gezonde dagen. Tijdens ziekte, wanneer ieder veel minder doortastend is, gaat het moeilijker en langzamer, maar het

Sluiten