Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Later kruist men de armen over den borst of brengt deze achter het hoofd samen, of tracht gelijktijdig rechts en links in de uitgestrekte armen lichte halters vast te houden. Hierdoor wordt de oefening eenigszins moeilijker gemaakt. Voor hen die deze oefening toch al niet kunnen uitvoeren, als: zeer zwakke herstellenden, breuklijders, vrouwen die dikwijls bevallen zijn en wier buikspieren natuurlijk verslapt zijn, zij hier op het volgende gewezen.

Men vergemakkelijkt de oefening door het lichaam niet terstond in de liggende houding te brengen, doch schuin te gaan liggen. De voeten rusten op den grond, de rug wordt echter door eenige dekens ondersteund en ligt dus schuin. Door langzamerhand een, later meerdere dekens te verwijderen, wordt eindelijk de vlakke ligging verkregen, waarna men gemakkelijk tot de moeilijker oefening kan overgaan.

IV. De arm.

12. Cirkelvormige armbe wegin g (I 0, 15, 20 maal).

In de positie. Beide armen strak tegen het lichaam aangesloten beschrijven van voor naar achteren een zoo wijd mogelijken recht opstaanden cirkel. Men moet zich voorstellen dat men aan de schouders twee groote wielen heeft, rechts en links, en dat men met de vingertoppen den band wil aanraken. Het lichaam blijft daarbij volj komen recht, buigt niet voorover ; de knieën blijven gespannen en knikken niet.

13. Armopheffen vooruit. (10, 20, 30 maal)

In de positie. De armen worden in een halven cirkel naar voren boven het hoofd gebracht en wel zoo dat zij parallel met de voeten zijn. Uit deze houding weer terug

Sluiten