Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het bloed en tot verhooging van de levensverrichtingen is derhalve: Elke meerdere belasting van het bloed door urinezuur te voorkomen, door zich aan een juiste voedingswijze te houden. Urinezuur wordt volgens Haig verwekt door thee, koffie, cacao, lams-, kalfs-, rundvleesch, vleeschextract, bouillon, gevogelte, konijn, visch, daarentegen niet door melk en kaas. Hij geeft een bijzondere spijslijst voor hen die lang willen leven en staat hun voor ontbijt, middageten, tusschenmaaltijd en avondeten het volgende toe:

Brood 330 gram

Havergortpap, rijst en pudding, klaar gekookt 510 „

Boter 200 „

Melk 1160 „

Kaas 60 „

Compote, suiker, aardappelen, vruchten . . 680 „

Samen 2940 gram

Na hiervan kennis te hebben genomen, willen wij eens hooren wat Catani, een Italiaansche arts, die eveneens schitterende resultaten heeft verkregen, dienaangaande zegt: In geen geval is alleen de strenge keuze ten aanzien van de kwaliteit der spijzen voldoende; ik beweer, dat hij, die voor te veel urinezuur-vorming aanleg heeft, gedurende zijn geheele leven streng op de kwantiteit moet letten.En nu noemt hij deschadelijkezuurvormende spijzen op, waaronder ook de door Haig zoo aangeprezen melk en kaas; veroorlooft, vordert zelfs, de toediening van de door Haig verboden vleeschsoepen, visch en ook vleeschspijzen.

De oude wijsgeer Diogenes moet eens iemand, die hem vroeg, welken tijd hij voor het eten het beste achtte, geantwoord hebben : Indien gij rijk zijt, eet dan wanneer

Sluiten