Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

| Dalmeijer's Serie „Help U Zelf"

Hoe herwin en vermeerder ik mijn

Levensener^ie?

door Prof. RICH. J. EBBARD.

De Weg tot Succes

in zaken en in het dagelijksch leven door E. TOWNE en G. G. MILLAR. Hoe versterk ik mijn

Wilskracht ?

sdiappeii"van* het'ge^noè'Loor CHARLES GODFF^EyYeLA a"L' eige"~

Hoe versterk ik mijn

Geheugen ?

De kunst nimmer iets te vergeten door WILLIAM WALKER ATKINSON.

Koe verkrijg ik Gezonde Hersenen en Frischheid van Geest ?

door d'.'haTg e^Dr.'p'.'e. ^erwinninS va» ^ depressie van geest en ziel, Prijs van elk werk in cartonnen band f 1.50.

ils Boek vXaMS™H"ReVUke'' wordt dezc Uitgave door Frans Netscher besproken ais „tsoek van de Maand en hierin o.a. gezegd:

iPL. u'tSfvcr C- I-J-Dalmeijer is bezig een serie goedkoope, aardige en nuttige werkjes op de markt te brengen, die beoogen den mensch te leeren om zich zonder mUL yan anderen- maar geheel uit eigen initiatief en met eigen middelen, lichamelijk, zedelijk en geestelijk te ontwikkelen, 't Is als wilde d<> uitgever den menschen toeroepen Steun toch niet altijd op anderen, maar „Help u zelf", en dat kunt ge indien ge de manier en de methode om dat te doen slechts weet. Welnu, die zal' ik

V, aa" de hand doe"' e" zal 11 'aten voorlichten door de beste deskundigen, de

Meesters op ieder gebied. Gegrondvest op onloochenbare resultaten en bewerkt door mannen die jaren lang onderzoek aan de behandelde onderwerpen wijdden geven deze werkjes nieuwe methoden aan, verbazend zoowel door haren eenvoud als door nare resultaten.

Oordeel der Pers.

. . . . Ik kan over dit boek niets anders dan lof hebben . . . het bereikt zijn doel vol°"1®n' . „Stud. Weekbl."

....het is inderdaad een prijzenswaardig boekje. „De Bode", Org.v.d.Bond v. Ned.Ond. We kunnen de kennismaking er mee aanraden. „Dagbl. v. Z.-H. en 's Gr."

Er staat zeer veel goeds in. pr ^ „

Zeker is dat dit boek tal van heilzame wenken en leefregels bevat. „De Zeeuw".

Daar staat in dit boekje menig goede gedachte en goede raadgeving; 't is duidelijk en onderhoudend geschreven. „Amersf. Dagbl."

Een lezer schreef naar aanleiding van „De Weg tot Succes":

„Sedert ik uw boek gelezen heb en de beginselen daarin neergelegd in toepassing breng, komt ailes veel overvloediger tot mij dan ooit tevoren. Mijn zaken gaan beter, evenals mijn geest en lichaam. Nog nooit ben ik zoo snel ergens in vooruit gekomen als sedert ik uw leerling ben."

Sluiten