Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Afgescheiden van de voorbereidende cursussen, onmisbaar voor hen, die niet onmiddellijk met de technische studie kunnen beginnen, zijn er 4 cursussen :

1o. De lagere cursus vooronderbazen, bureauambtenaren, controleurs, leerling- en assistent landmeters, enz.

2o. De middelbare cursus voor opzichters, teekenaars , sectie-chefs bij de spoorwegen, landmeters, mijnopzichters, teekenaars en opzichters van den waterstaat, chefteekenaars, hoofd-opzichters en architecten.

3o. De hoogere middelbare cursus lot het verkrijgen van een diploma als assistent-ingenieur, in tiet leven geroepen door de school.

4o. De hoogere cursus voor ingenieurs van den waterstaat, der mijnen, gemeenten, spoorwegen, der industrie, " arrondissements-inspecteurs, welke eindigt met één der beide diploma's, eveneens door de school in het leven geroepen, dat van ingenieur van publieke werken en dat van ingenieur-architect.

Het spreekt van zelf, dat de leerling van de samengestelde leerstof, die hot onderwerp vormt van deze vier cursussen slechts dat deel bestudeert, hetwelk noodig is voor het examen of de mededinging, waartoe hij zich wil voorbereiden, of hel beroep, dat hij wil uitoefenen en waarin hij zich als van zelf bevindt sedert zijn intrede in de school.

Als men hieraan toevoegt, dat de leeraren gekozen worden uit de ingenieurs en architecten, in dienst bij staat of gemeente, onder de leiders van industrieele ondernemingen, die dus bijgevolg onderwijzen, wat zij zelf alle dagen in toepassing brengen, zal men moeten toegeven, dat de Ecole speciale de travaux publics een bij uitstek practische school is.

Iedereen weet. welke de algemeene en de speciaal technische kundigheden zijn, vereischt voor de ingenieurs der verschillende takken van dienst, voor de architecten en hunne ondergeschikten. Toch dient vermeld, dat een belangrijke plaats is ingeruimd aan de bouwkundige vakken en aan de industrieele electriciteit en dat er bovendien een cursus in 't leven geroepen is voor koloniale werken. Laat ons thans zien, hoe dit alles in praktijk wordt gebracht.

*

Sluiten