Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitgestrekte en afwisselende panorama, dat iedere leerling van uit zijn kamer kan aanschouwen en dat de liefelijkste plekjes uit de streek omvat, is ook niet zonder invloed op de zedelijkheid en de gezondheid.

Alle regelen der nieuwere gezondheidsleer zijn nauwgezet in acht genomen bij den bouw en de verdere inrichting van het internaat, waar licht en lucht overvloedig toegang hebben en waar men met zorg alle donkere hoeken, die zoo gunstig zijn voor de ontwikkeling van microben heeft vermeden. Alle lokalen worden met stoom verwarmd en electrisch verlicht, zelfs de kamers van de leerlingen, waar de temperatuur 's winters gehouden wordt op 16° G. en die door hunne hoogte van 3.2 M. van een goede luchtverversching verzekerd zijn. In de badkamers en de privaten zijn alle verbeteringen aangebracht, die de wetenschap eischt. Hel tehuis is werkelijk een gezondheidsinrichting

Noodzakelijkerwijze wordt ook op de voeding streng toezicht gehouden. Het voedsel is gezond, overvloedig en voedzaam, zooals dat noodig is voor jongelui , wier eetlust, eigen aan hun leeftijd, nog wordt aangewakkerd door het werken in de open lucht. De eetzaal der leerlingen en die, waarin de directeur en de administrateur het maal gebruiken, loopen in elkaar, zoodat van iedere gegronde aanmerking dadelijk nota kan worden genomen.

Lichaamsoefening, die een van de grootste bewerksters is van kracht en gezondheid, mag natuurlijk niet worden verwaarloosd. Behalve de schermzaal zijn ei

Tennis-veld.

Sluiten