Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hetzij voor olie, licht- of krachtgas, hiertoe ook in de gelegenheid gesteld worden.

STl DIEKOSTEN.

Het zou te ver gaan om een volledige lijst te geven van de kosten der vele tientallen cursussen, daarom volgt hier alleen de prijsopgave van eenige der meest gevraagde leergangen.

De boeken, waarvan het aantal in de 214 kolom is vermeld, blijven het eigendom van de leerlingen; <le kosten daarvan, evenals van alle andere leermiddelen zijn, in de opgegeven prijzen begrepen.

totale kosten

Namen der cursussen. aantal bij vooruit- bij f6.—p.

boeken, betaling. maand.

Burgerl. bouwkunde (compleet 10 ƒ 275 / 3j0

„ „ (v. opzichters) 7 - 21ü - 195

„ , (v. aannemers) 2 - 144- - 180

Bouvvk. teekenen en ontwerpen 3 - 156 - 195

Werktuigkunde (compleet) . .10 -275 - 350

Electrotechniek „ . . . 6 - 240 - 300

„ (voor monteurs) 5 -156 - 195

„ ( „ verlichting) 7 - 180 - 225

„ ( , trams) 7 - 180 - 225

Gasmotoren j 4 - 108 - 135

Talen (Fransch, Spaansch of

Duitsch) 3 - 192 - 250

Geachte Vergadering !

Door mededeeling van deze, aan ervaring ontleende details, hoop ik iets te hebben bijgediagen tot de bekendmaking van het onderirijs door middel van briefwisseling.

Ik ben er van overtuigd dat het bij zaakkundige en systematische organisatie een beduidende factor kan vormen tot bevordering van de door ons allen gewenschte steeds betere vakopleiding.

Sluiten