Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een merkwaardige Vondst.

Voordracht gehouden op de 13e algemeene vergadering van de Vereeniging tot Opvoeding en Verpleging van Idioten en Achterlijke Kinderen.

I )e vorderingen der wetenschap gaan slechts langzaam. \\ at de ITeere God bij de Schepping gedacht heeft, wordt slechts zeer oppervlakkig en langzaam door den mensch nagedacht.

Ook wat we weten omtrent den bouw en verrichtingen van liet menschelijk lichaam is verre van volkomen. Het prachtig werk dat God als kroon op Zijn Schepping zette, is voor ons op vele plaatsen nog zoo duister. Slechts nu en dan, als bij tusschenpoozen, licht God een tip van den sluier op, om ons een blik op zijn werk te gunnen, en de geloovige geleerde roept dan telkens uit: ..Heer, hoe groot zijn Uwe werken? Zeer diep zijn Uwe gedachten!"

Maar veel houdt Hij nog verborgen.

Hoe ziel en lichaam samen werken is ons nog ten eenen male onbekend.

Onbekend nog is, hoe liet protoplasma fier cel zich voedt met de door het bloed aangevoerde voedende bestanddeelen, waarom het protoplasma van enkele cellen andere functie lieett, dan dat van andere cellen, terwijl door het microscoop niet veel verschil in bouw te bespeuren valt.

Onbekend is nog de functie der bijnieren, terwijl we wel weten dat bij ziekten der bijnieren zeer ernstige stoornissen optreden,

Sluiten