Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op den feestdag de orde te helpen handhaven en deze hebben zich uitmuntend van hun taak gekweten. Aan hun hoofd stond de oud-leerling Bauke Hioolen, die bij de voorafgegane aanschrijving en oproeping van de oud-leerlingen geheel uit liefde voor de zaak belangrijke diensten had bewezen.

Toen om goed 4- uren het eerste gedeelte van de voorstelling was afgeloopen, had men een kleine pauze tot de klok half 5 aanwees, het tijdstip voor den feestmaaltijd in de Groote Bovenzaal. Kwart voor 5 zaten allen op de hun aangewezen plaats, jong bij jong, oud bij oud, zooals vooraf nauwkeurig was geregeld, waarbij zelfs aan bepaald opgegeven wenschen was voldaan. Op ieder der tien lange tafels stond een groote letter en op iedere plaats een nommer. Aan het hoofd van de zaal stond de tafel voor de oudste oud-leerlingen, in wier midden de beide oudste onderwijzers hadden plaats genomen. Van deze tafel uit werd het geheel beheerd. Bovendien waren aan iedere tafel minstens één onderwijzer en een paar commissarissen-oudleerlingen gezeten.

De ruime zaal met hare frissche plantversieringen leverde een grootschen, schoonen aanblik. De lange tafels versierd met bloemen, de keurige

Sluiten