Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Rotterdamsche Tweede-Kamerleden, die ook voor het Diner hadden bedankt, omdat hun plicht hen in 's Lands raadzaal riep, waren intusschen op het Avondfeest gekomen, ten einde een blijk van sympathie aan de feestvierende school te geven, - wat door het Bestuur op zeer hoogen prijs is gesteld.

Ondanks den regen, die eindelijk met stroomen uit den hemel viel, bleef de aandacht in den Salon geboeid: om 9 uren de kinematographisclie bioscoop met speciale opnamen en surprises, die de toeschouwers in verrukking bracht en om half 10 het vuurwerk, dat uit den aard der zaak op de Plaats moest worden afgestoken en waarbij het hemelwater den strijd aanbond tegen het vuur. De pyrotechnische decoraties voldeden buiten verwachting nog vrij goed: niet een deizeven groote stukken is verongelukt. Het vuur had den regen dapper getrotseerd en de geheele menschenmassa, die in den loop van den avond nog door meer aan de Inrichting verwante personen vergroot was, genoot ten deele onder paraplu's van de prachtige verlichtingen.

Na de Groote Brillante Feest-apotheose was het einde van het Feest genaderd. Het was 10

Sluiten