Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over de rotatieassen der Onderkaak

door Bernard Frank.

Bij verschillende levensverrichtingen, als spreken, fluiten, gapen, slikken, spelen de bewegingen der onderkaak een min of meer belangrijke rol. Van 't grootste belang zijn ze echter voor de mechanische bewerking welke het voedsel, als voorbereiding, op weg naar de maag in den mond ondergaat.

Hebben tanden en kiezen van onder- en bovenkaak den juisten stand ten opzichte van elkaar, dan zijn 't de bewegingen van de onderkaak die ze doen functioneeren, die er, als 't ware ,,'t leven" in brengen.

Is er reeds meermalen gewezen op 't verband dat er bestaat tusschen de tandstelling en de kaakbewegingen, thans is 't de relatie tusschen deze en de functie, de kracht welke door de kaken wordt uitgeoefend, waarop ik de aandacht wil vestigen.

Een uitstekende beschrijving van de mechanische werking der onderkaak bij 't bijten en kauwen vinden we in T u 1n e r's American Textbook of Prosthetic Dentistry 1907. 't Voor ons doel belangrijkste gedeelte zal ik vrij vertaald en verkort weergeven.

T u r n e r zet duidelijk uiteen, dat de onderkaak beiderzijds is ingericht als een hefboom van de .'5d' soort, 't Steunpunt ligt in 't gewricht zelf, de spieren die de onderkaak opheffen vormen de macht, terwijl de last wordt voorgesteld door den

Sluiten