Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hooi als stroo, koeken en meel. Verder slap voedsel, zooals veel kaf, veel stroo, veel pulp, veel knol- en wortelgewassen, heidekruid en allerlei minderwaardig goed. Voorts zuur of opblazend voedsel, zooals zure spoeling, bierdraf of bostel, gistend groenvoer en dergelijke.

Eveneens moeten wij waarschuwen voor veel aardappels, vooral als er bederf in is, voor te veel melasse en nog zooveel meer, dat op de gezondheid schadelijk werkt, diarrhoe verwekt, boekmaagverstopping teweegbrengt (kaf bijv.), of den dood en de afdrijving van de vrucht tengevolge kan hebben.

Een slecht gevoede kalfkoe zakt dadelijk in de groep, zoodra er bij de geboorte maar iets hapert. Het kalf kan zij slechts met moeite ter wereld brengen, al is het ook niet absoluut te groot, en als het kalf er af is, zakt de baarmoeder soms tegelijkertijd uit, de nageboorte blijft achterwege, het slappe dier blijft liggen, de melkproductie is treurig.... in één woord, wie veel ellende met zijn kalfvee wil beleven, moet het heel slecht voederen, en vooral allerhande rommel!

De springstier moet ook krachtig gevoed worden, maar niet vetgemest. Behalve goed hooi en een stukje lijnkoek kan men hem in den dektijd met voordeel wat haver geven. Men geeft hem bijv. 2 maal daags 5 Liter van een mengsel, bestaande uit 2h gekneusde haver en >/3 haksel. Vindt men lijnkoek te duur, dan kau men deze ook gerust vervangen door raap- of aardnotenkoek, boonen en dergelijke. Stieren, die traag dekken, geeft men bovendien wat hennepzaad, 1 a 2 maal daags een handvol.

Mesten mag men den stier vooral niet, omdat hij, te vet geworden, voor de fokkerij al spoedig ongeschikt is. Daarvoor is het ook noodig het dier beweging te geven.

Door gebrek aan beweging zijn de fokstieren in ons lancl meestal op hun derde jaar door overmatige vetheid, stalbeenen of slechte beenstanden, als sabelbeenen, koehakkigheid, doorgezakte gewrichten en dergelijke, niet meer tot dekken in staat. Het lichaam wordt al vetter en zwaarder, en de door de gedwongen rust slecht ontwikkelde beendelen, banden, pezen en spieren kunnen tenslotte den zwaren romp niet meer dragen.

Dit ware te voorkomen door de fokstieren hier, zoo goed

Sluiten