Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij de geboorte de goede eigenschap te hebben om liet geboortekanaal te verwijden. En de olieachtige inhoud van de voeteblaas is van groote waarde om het gemakkelijk glijden van het kali te bevorderen.

Intusschen is ook hier een grens. Als de waterblaas zeer sterk is, en het water niet afkomt, werken de weeën soms tevergeefs op dien grooten zak met vocht en niet op het kalf. Meestal ziet men na het springen der blaas een oogenblik rust en ontspanning, wat zeer goed le verklaren is, maar daarna beginnen de weeën krachtiger op het kalf zelf te werken.

Zijn de blazen gebersten, dan ga men na of alles goed ligt. Men behoort twee pootjes te zien, waarvan de zooivlakten der klauwtjes naar onderen zijn gericht, en zoo ook de bijklauwtjes. Liggen die naar boven gericht, dan zou dit wijzen op een verkeerde ligging. Het kalf moet dan op den rug liggen of men heeft (net achterpootjes te doen.

Halfweg de pijpen der voorbeenen behoort men het snuitje van het kalf te zien, zoodat de kop op de voorbeenen ligt.

Als alles goed ligt, houdt men voorloopig zijn handen nog thuis. Hij vaarzen kan hier echter een critiek oogenblik aanbreken. De kling is daarbij meestal nog vrij nauw, en licht geneigd tot inscheuring of hevige kneuzing bij het geboren worden van den kop. Daarvoor kan de fokker zorgen door aan beide beenen een touwtje te leggen en daaraan door één man zacht te laten trekken, terwijl hij zelf den bovenrand der kling eenigszins uitrekt, en als het oogenblik gunstig is, over den schedel van het kalf terugtrekt. Eer hij daartoe overgaat, ontdoe hij zich van zijn bovenkleeding, en ontbloote liefst beide armen tot den schouder. Arm en hand worden met warm water en zeep goed schoon gewasschen, en de nagels zoo nooilig kort geknipt. Een ruwe werkhand is voor dit werk feitelijk ongeschikt. Hoe zachter en molliger de hand is, hoe beter. Na de reiniging worden hand en arm nog even afgespoeld met een zwakke oplossing van carbol iti water ('h a 1 procent), afgedroogd en met olie ingesmeerd. Men onthoude dit steeds, dat een goed gereinigde, zachte hand zonder

Sluiten