Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De flesch moet met heet water en soda schoongemaakt zijn, en nagespoeld met lauw gekookt water. De speen moet even in kokend water ontsmet zijn.

Den eersten keer zal het kalf maar een klein weinig biest nemen. Dat is niets, men presenteert het hem na een half uur nog eens, totdat het dier de eerste halve kan biest in de maag heeft, wat het middel tot zijn behoud en bestendig welzijn kan worden. Binnen de eerste 24 uur moet het kalf 3/4 a 1 Liter biest binnenkrijgen.

Den 2<3en dag krijgt het 1.5 liter;

3den » » » 2.5 » 4den » » » 3 »

» 5den » » » 3.5 »

» 6den » » » 4 moedermelk.

Let wel, moedermelk, dus juist zooals de moeder haar op dat tijdstip geeft. Niet al dien tijd eerste of tweede biest, want dan zou men weer wijzer willen zijn dan de natuur. Den eersten keer eerste biest, den tweeden keer tweede biest en zoo vervolgens, telkens versch gemolken en koewarm.

Denk er om, na eiken keer drinken het muilkorfje weer aan.

Nog een raadgeving.

Er worden misschien hier of daar halve geleerden gevonden, die u aanraden dadelijk te beginnen met gekookte melk, vanwege de bacteriën in de melk, die eerst doodgekookt moeten worden. Doe het niet, want gekookte melk is de eerste 3 dagen althans voor het jonge kalf vergift. Een ander kan karnemelk of wei. of eieren of melk waarin een kool vuur gedoofd is, of nog meer onzin aanbevelen Stoor er u niet aan.

Let er liever op, of de melkers of melksters wel met de noodige zorg de biest of nieuwe melk* behandelen. Zorg voor de noodige zindelijkheid. Wanneer de ziekte eenmaal op een boerderij is uitgebroken, dan mogen de emmers, waaruit zieke kalveren gedronken hebben, niet voor gezonde kalveren worden gebruikt, tenzij ze eerst met kokend water ontsmet zijn. Zorg voor emmers, die gemakkelijk te ontsmetten en tc reinigen zijn. Emmers met een diepe kim tusschen bodem en rand zijn dit niet; neem dan liever pannen of ketels of emmers, die van binnen aan den bodem rond bijgewerkt zijn. Bij zulke levert de reiniging en de

Sluiten