Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedeelte van liet kalf af. Vlak langs de kling snijdt men daarna liet lichaam van liet kalf af, maar laat de huid ziten aan dat gedeelte, hetwelk nog in de koe blijft. De losse huid bindt men dicht, zooals de krop van een korenzak met een matig dun, lang touw en zet nu het ingeklemde achterstel van liet kalf flink in de baarmoeder terug. Door het buiten uithangend touw, kan men de dichtgebonden huid altijd weer naar zich toe halen.

Gestorven of mismaakte jongen.

Als de vrucht in de baarmoeder sterft kort vóór de geboorte, terwijl de moedermond geopend is en de lucht binnen kan dringen, dan begint zij al spoedig in ontbinding (rotting) over te gaan.

De verschijnselen van het afgestorven zijn der vrucht zijn: geheel uitblijven van bewegingen, ook bij aanwending van prikkels (prikken met een speld bijv.); loslaten van het haar; opzetten van het lichaam door gasontwikkeling; uitvloeiing van stinkend, bruinachtig vocht uit de geslachtsorganen der moeder, terwijl soms ook alleen deelen van de reeds in rotting overgegane nageboorte uit de kling hangen.

De moeder vertoont daarbij ook verschijnselen van ziek zijn; de eetlust en het herkauwen verdwijnen; soms loopt de koe in de linkerflank op; het dier heeft koorts.

Gaat men met den arm in de koe, dan voelt men dat het daarbinnen abnormaal warm is, terwijl onder het persen stinkend vocht wordt afgezet. De moedermond is soms niet voldoende geopend. Het afloopend vocht is niet aangenaam slijmig op het gevoel, maar veel meer *zoor«, zoodat het de geslachtsorganen eerder stroef dan glibberig maakt.

Wanneer men dit een en ander waargenomen heeft, dan is het zaak zoo spoedig mogelijk den veearts te ontbieden. Want hier is gevaar, niet alleen voor de koe, maar ook voor den verloskundige. Hand eu arm van den deskundige kunnen worden geïnfecteerd, tengevolge waarvan lievige ontstekingen kunnen ontstaan. En wat de koe aangaat, deze moet zeer voorzichtig verlost worden, anders hangt lia.ir leven aan een zijden draad. Doodelijk verloopende baarmoederontsteking staat altijd zeer te vreezen en treedt

Sluiten