Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XII.

Uitzakking vai> de baarmoeder (bet lijf).

Het gebeurt soms onopgemerkt, zonder dat de koe perst, dat de baarmoeder al heel spoedig op liet kalf volgt en zicli binnenste buiten gekeerd Iaat zien. Soms helpt de koe daarbij een handje en bevordert de omstulping en uitdrijving naar vermogen door er op te persen.

De oorzaken voor de uitzakking zijn :

1. Blijven liggen der koe na het kalven.

2. Een standplaats die achter lager dan vóór is.

3. Ruime geslachtsorganen met verslapte banden (bandeloosheid).

4. Onvoldoende opsluiting der baarmoeder, welke naar binnen wordt getrokken door de nageboorte, terwijl de ontstane instulping door persen wordt bevorderd.

lil bovenstaande figuur ziet men de instulping en uitzakking in 3 achtereenvolgende stadiën. Het gaat al verder en verder, totdat het heele geval er uit hangt. Het gebeurt soms in korter tijd dan wij het hier neer kunnen schrijven.

Meestal zal men zien, dat aan de omgestulpte en uitgezakte baarmoeder de nageboorte nog verbonden is.

Sluiten