Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schen met lauwwarm zeepwater van staart, achterpooten, dijen billen en damstreek moeten voorafgaan en daarna worden deze deelen ontsmet met lauwwarm creolinwater ter sterkte van 3 proeent. Vooral het bovenste gedeelte van den staart, dat in aanraking komt met de uitwendige geslaclitsdeelen, moet een extra beurt hebben.

En clan komen de geslachtsorganen zelf. De kling wordt uitwendig goed gereinigd met een spons en daarna met de creolinoplossing ontsmet.

Het inwendige, het slijmvlies van de kling, wordt daarna met een andere, een niet te groote, zachte, zuivere spons, die gedrenkt is in creolinwater ter sterkte van 1 procent, gewasschen of uitgesponsd. Hierbij moet men vooral voorzichtig en zachthandig te werk gaan, opdat het middel niet erger wordt dan de kwaal en men geen te vroegtijdige weeën opwekke door ruw en hardhandig ingrijpen. Als men de spons aan een touwtje verbindt, kan men haar met de twee voorste vingers een eindje inbrengen en altijd weer gemakkelijk terugtrekken.

Dit is dus de behandeling van de drachtige koeien, welke men vrijwaren wil voor de ziekte en waarbij men over liet geheel zacht te werk moet gaan, terwijl het waschwater steeds lauwwarm moet zijn en de wasschingen immer moeten worden gevolgd door droogwrijven met schoone doeken.

Maar ook de koeien, die reeds gekalfd hebben, hetzij dan te vroeg of op tijd, moet men niet overslaan. Zij kunnen toch smetstof in hun nog wijd openstaande geslachtsorganen hebben en die verdrijft men door inspuitingen, door middel van buis en trechter, van een lauwwarme, lh a I procents oplossing van lysol, aangezien creoline inwendig dikwijls niet goed verdragen wordt.

Het geheele bestrijdingsproces is uiterst eenvoudig, als men maar weet met welken vijand men te doen heeft, waar hij zich bevindt en hoe hij niet goed gevolg te bestrijden is. Welnu, dat weten wij. Geheimzinnigs is hier niets bij. Maar dat neemt niet weg, dat men alle dingen eens een keer gezien en onder leiding gedaan moet hebben, om het ook te kunnen.

Daarom raden wij iederen veehouder, die met kalfver-

Sluiten